Airco’s

BBA Bresser Best Airconditioning

Airconditioning

Wat is Airconditioning eigenlijk? Letterlijk vertaald in het Nederlands betekent het luchtbehandeling.

Vaak wordt Airconditioning geassocieerd met wandunits waar koude lucht uitkomt. Bij een ideaal binnenklimaat, zowel ’s zomers als ’s winters, komt echter meer kijken.

Ook de lucht in een leef/werkruimte verversen en conditioneren valt onder de noemer airconditioning. Ook verwarmen, koelen, bevochtigen, ontvochtigen van ruimtelucht en warmte terugwinnen maken onderdeel uit van het begrip luchtbehandeling.

Splitunits

De makkelijkste en waarschijnlijk de goedkoopste manier om een ruimte te koelen of te verwarmen is met een zogenaamd splitsysteem. Dit maakt gebruik van één buitenunit, waarop een of meerdere binnendelen worden aangesloten. Bij meerdere binnendelen spreken we van een multisplit.

Er zijn verschillende modellen en types van binnendelen leverbaar. Het buitendeel kan zowel watergekoeld als luchtgekoeld geleverd worden. Watergekoeld is vaak een oplossing wanneer er weinig of geen ruimte is voor een buitendeel. Er is voor elke situatie wel een oplossing te vinden.

Inverterunits

Splitsystemen kunnen worden uitgevoerd met aan/uit-bediening, maar ook met invertertechniek. Bij een inverterunit levert het koel/verwarmingsvermogen afhankelijk van de vraag. Het systeem regelt het te leveren vermogen, afhankelijk van het temperatuurverschil tussen de ingestelde waarde en de gemeten ruimtetemperatuur.

Dit is het beste te vergelijken met een oude en een nieuwe cv-ketel. De oude cv-ketel gaat aan als het te koud is (bijvoorbeeld bij 19º C) en valt weer uit als de ruimte op temperatuur is (21º C). Een modulerende cv-ketel gaat aan als het te koud is (19º C ). Vervolgens wordt het vermogen teruggeregeld en blijft de ruimtetemperatuur constant (20º C). De ketel werkt dan bijvoorbeeld op 50% van zijn vermogen.

Omdat een airco gebruikmaakt van elektrische energie, is het rendement aanzienlijk hoger.
Bijkomend pluspunt is dat de mate van regelen de uitblaastemperatuur van de inverterairco beïnvloedt. Is de ruimte op de gewenste temperatuur, dan stijgt de uitblaastemperatuur (minder koelvermogen nodig), zodat geen koudeklachten ontstaan.

Warmtepompen

Een warmtepomp is een verzamelnaam voor apparatuur die gebruikmaakt van de aanwezige warmte/koude die vrij beschikbaar is. Dit kan aardwarmte zijn, maar ook de energie die opgeslagen is in water en lucht. Aiconditioningsapparatuur kan volgen het principe van een warmtepomp werken.

In de zomer wordt met een koudemiddel warmte binnen opgenomen en afgestaan aan de buitenlucht. In de wintersituatie wordt het proces omgekeerd. Nu wordt warmte ontrokken aan de buitenlucht en afgestaan aan de leefruimte. Kortom, in de winter koelen we de buitenlucht en verwarmen we de binnenlucht.

Dit proces duurt totdat de buitentemperatuur zo ver gezakt is dat er niet genoeg warmte meer voorhanden is (-10º C). Wanneer gebruik wordt gemaakt van een ander medium, bijvoorbeeld grondwater, dat altijd een constante temperatuur heeft, doet zich dit niet voor.

Tegenwoordig kan bijna alle aircoapparatuur zowel koelen als verwarmen. Dit komt doordat de systemen zijn uitgevoerd met een omkeerklep (4-wegklep).

Werkingsprincipe

Het binnendeel, ook wel de verdamper genoemd, staat door leidingen in verbinding met de buitenunit (condensor). In de condensor bevinden zich ook de compressor en het expansieventiel.

De compressor zuigt een gasvormig koudemiddel aan vanuit de verdamper. De compressor comprimeert dit naar een hogere druk. Het gas wordt vervolgens naar de condensor geperst. Daar condenseert het. Dit komt doordat een ventilator lucht over het condensoroppervlak voert. Het gecomprimeerde koudemiddel met een hoge druk wordt nu afgekoeld en wordt vloeibaar.

Vervolgens wordt dit vloeibaar koudemiddel naar het expansieventiel geleid. Dit is een nauwe doorgang. Hier expandeert het koudemiddel en verdampt het, doordat de druk na het ventiel lager is.

Dit mengsel van gas en vloeibaar koudemiddel gaat naar de verdamper. Door het toevoeren van warme ruimtelucht over het verdamperoppervlak verdampt dit mengsel. Hier wordt warmte ontrokken aan de ruimtelucht, waardoor de uitgaande lucht koel aanvoelt. Het mengsel van vloeisof en gas verdampt helemaal en wordt nu weer aangezogen door de compressor.

Dit proces herhaalt zich continue.